www.kvant.sk
 


Profil společnosti

Společnost Kvant spol. s r. o. vznikla v r. 1995. Za roky své existence zaznamenala výrazné úspěchy ve vývoji a výrobě vlastních produktů, získala několik ocenění na výstavách a v současnosti více než 80% její výroby směřuje na export do více než 50 zemí světa. Kromě toho se věnuje i distribuci technických zařízení pro různé o blasti vědy, výzkumu, průmyslu a vzdělávání. Od roku 2004 má společnost zavedený systém ISO 9001:2008.

V současnosti se aktivity společnosti dělí do pěti základních oblastí, což vedlo k vytvoření následujících oddělení:

Didaktická a prezentační technika

Oddělení didaktické a prezentační techniky se zabývá výrobou a distribucí didaktické techniky.

Distribuce se dotýká zejména výuky fyziky, chemie, technických předmětů a biologie. Také dodává komplexní řešení jazykových, fyzikálních, chemických a multimediálních laboratoří pro školy. Kompletní nabídku najdete na stránce www.skola.sk.

V oblasti výroby optických souprav a laserové techniky pro výuku fyziky jsme zaznamenali několik ocenění a výrobky exportujeme do celého světa. Více najdete www.forschool.eu.

Významná část nabídky je zaměřena na prezentační techniku: data videoprojektory(www.projektory.sk), interaktivní tabule (www.mimio.sk),  promítací plátna (www.tabule.sk).

Lasery a laserové systémy

Velice široká oblast, která v posledních letech zaznamenává výrazný rozvoj především díky novým technologiím v polovodičové technice, zahrnuje vývoj, výrobu a distribuci laserových systémů:

Oddělení tvorby speciálního softwaru a hardwaru

Hlavním zaměřením oddělení je vývoj a výroba softwaru, podpůrných elektronických a optických systémů dle potřeb zákazníka. Více informací o uvedených aplikacích najdete www.meranie.sk, www.dip.sk, www.lims.sk. V této oblasti bylo realizováno množství projektů. Například:

 • „Expertní systémy pro kriminalistiku - balistika, písmoznalectví, grafická diagnostika“
 • „LIMS - laboratorní informační řídící systém pro kriminalistiku“
 • „Vývoj vysokorychlostní kamery na bázi kamery AVT PIKE“
 • „Vývoj systému pro měření a kontrolu ložisek“
 • „Vývoj bezkontaktního měřicího systému pro měření drsnosti a zvlnění dřeva“
 • „Vývoj automatického měřicího systému AMS pro kontrolu výroby pružin“
 • „Vývoj automatického měřicího systému AMS pro kontrolu výroby skleněných výrobků pro farmaceutický průmysl“
 • „LIMS pro DNA laboratoře“
 • „Expertní systémy pro mineralogickou analýzu pro cementárnu Ladce“
 • „Analýza opotřebení mlecí náplně mlýna v cementárně Ladce“
 • „Vyhodnocování spektra vláken pro forenzní účely - Kriminalistický ústav Bratislava“
 • „Projekt sledování a řízení jeřábu s nosností 300t a přesného navádění břemen do reaktoru.“
 • „Ovládání laserového skenovacího a gravírovacího systému“
 • „Měření a vyhodnocování deformace těles“
 • „Měření vibrací a vibrační analýza s možností připojení libovolného snímacího prvku včetně laserového“
 • „Návrh, vývoj a výroba systémů kontroly kvality, přímo ve výrobním procesu nebo v kontrolní laboratoři, využívajících optickou a speciální techniku“
 • „Systém měření a vyhodnocování prachových složí a rozměrová spektrální analýza“
 • „Profilometrické kontrolní systémy“

Oddělení speciální měřící techniky

Zaměřuje se na dodávku speciálních přístrojů a poskytování servisu na tato zařízení. Například:

 • Systémy kontroly kvality, realizace vybavení laboratoří univerzit pro Slovenskou Akademii Věd.
 • Systémy pro kriminalistiky a policii: Technika pro kriminalistické a odborná účely, kontrolu dokumentů a bankovek, zařízení pro operační jednotky policie jako detektory drog a výbušnin.
 • Termovizní kamery a infračervené detektory, elektronové a skenovací mikroskopy.

Optická zařízení a zpracování obrazu

Oddělení dodává mikroskopy, mikrotomy, kamery, objektivy, světelné zdroje, různé optické přístroje a komponenty. Je možné navržení a vyrobení speciální optiky podle požadavků, nejen v oblasti viditelného světla, ale také v oblasti blízkého i dalekého IČ spektra. S tím výrazně souvisí možnost sledování optického signálu nejrůznějšími optickými detektory a jeho vyhodnocování. V současnosti největší zájem je o snímání obrazu CCD a CMOS kamerami a jeho vyhodnocování pomocí speciálních softwarových systémů. Více informací na www.mikroskopy.sk, www.optika.sk, www.kamery.sk.

Mezi dodávanými komponentami pro digitální zpracování obrazu patří digitální kamery s vysokým rozlišením, vysokorychlostní a termovizní kamery. Komplexní řešení a aplikace digitálního zpracování obrazu a související aplikace naleznete na  www.dip.sk a www.visionsystems.sk.

Zajímavé odkazy

Škola.sk
Kompletní vybavení škol technikou, nábytkem a učebními pomůckami.
www.kvant.sk
„KVANT - řešení vašich úkolů a projektů“
Sunflower learning
Interaktivní výukový softvér. Vyzkoušejste si demoverzi!


Multimediální učebnice fyziky

Vyzkoušejte si plnou verzi.

Heslo: fyzikacz
 
 
+420 5 1111 2595 obchod@kvant.cz
© KVANT spol. s r.o. - Všechna práva vyhrazena